Cserkész füveskönyv

Idézetek, mondások gyűjteménye, mely valamiképp kapcsolódik útmutatást ad cserkészéletünkhöz, cserkészmunkánkhoz.

.

“Hogyan neveljen gyermeket az, aki még önmagát sem tudta megnevelni, hiszen gyermeket csak példaadással, saját élete példájával nevelhet az ember!” – Gogol


Aki fiatal, szigorú és kérlelhetetlenül mondja ki ítéletét az öregek fölött, és többnyire igaza van. És ítéletet egyúttal önmagára is. Arra az időre, mikor már ő is öreg lesz. – Wass Albert


Önmagunk nevelése olyan munka, melyet csak az hagy abba, aki nem igényes. – Emiliáni Szent Jeromos


A világ a példádtól fog változni. Nem a véleményedtől.


.


Ha parancsolni akarsz, először engedelmeskedni kell megatanulni. – Fekete István


Mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. – Wass Albert


.


Ebben a világban úgy cselekszem, hogy a következő világban is helyem legyen. – Petrás Mária


Próbáljátok meg ezt a világot egy kicsit jobb állapotban hátrahgyani, mint ahogy találtátok! – BiPi


Csak két arasznyi az út, s megtalálod Istent: két arasznyira a homlokodtól lefelé balra… – Gárdonyi Géza


Ha hatást akarunnk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán a legfontosabb, hanem az egyetlen célravezető dolog. – Albert Schweitzer


Amit mondtál nekik, azt lehet, hogy elfelejtik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. – az idézet szerzője azért nem szerepel, mert több szerzőt is találtunk, aki sajátjának érzi a gondlatot.


“Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,/Vess lánglot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,/Oh szánd meg – ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye – / Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak – a jobbra várók,/ Ébredjenek- az alvajárók –
Hogy szemünk lásson! /… agyunk értsen!…
És gyávaságunk – ne kisértsen! – Sík Sándor


Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a piléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. – Wass Albert


Az élet olyan, mint a mellény: ha rosszul gombolta az ember, hiába keresi rajta a hibát. Ki kell gombolni végig az egészet, és kezdeni elölről. – Wass Albert


A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak. – Gárdonyi Géza


Merjünk leülni valaki mellé és megkérdezn: hogy vagy? És fogja mondani, csak legyen rá időnk, szívünk és szeretetünk végighallgatni! – Gyökössy Endre


Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káosztból, amely ma a világon uralkodik! – gróf Teleki Pál


Amikor az egész világ harcban áll, s az ember magába száll, egészen kicsiny lesz és meglátja, hogy minden e világón múlandó, és hogy a hitnek ereje mennyire az egyedüli, amely átsegíthet egy ilyen nehéz korban. – gróf Teleki Pál


Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb – utóbb elbukik. – Wass Albert


A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét fogja, a másik az anyjáét. Nem lehet azt a láncot büntetlenül elszakítani. – Gárdonyi Géza


Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázatatl, csendben csiszoljam kristályba. – Németh László


Szeressük embertársunkat vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen! – Szent Ágoston


Két út áll minden ember előtt nyitva: önzés vagy szolgálat. Mindenkinek magának kell megválasztania, hogy melyik utat járja. Az önzés kényelmesebb. A szolgálat áldozatot kíván. – Robert Baden – Powell


A gyermek szeme a jövő tükre. Jajj annak, aki elhomályosítja! – Juhász GyulaAz a lélek, akinek nincs lelkievezetője olyan, mint a tűzhelyről kiesett széndarab. Ahelyett, hogy mindig erősebben égne, kialszik. – Keresztes Szent János


Rossze ember dicsérete nem nagy becsületedre válik. – közmondás


Embertársaid mellett az Isten segítőtársa lehetsz. – Szent Bernát


A teremtő Isten végtelen bölcsessége szabta meg a fejlődésnek azt a meghatározott és csodálatos rendjét, hogy érettebb korban tökéletesebb formában jelenik meg az emberben mindaz, ami már megvolt a kisgyermekben . – Lerini Szent Vince


Senki nem elég gyenge, gyámoltalan vagy jelentéktelen ahhoz, hogy Isten fel ne használhatná eszközéül. – kalkuttai Szent Teréz anya


Ahogy lélek nélkül hlaott a test, a hit is halott tettek nélkül – Joao Tempesta bíboros atya


Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúskodásnak, máskülönben a háborúskodás vet véget az emberiségnek – Gérald Lacroix bíboros atya


Kérjük a hit erejét, mert a világon a hit révén tudunk győzedelmeskedni! – Robert Sarah bíboros atya


Az Eucharisztiában Isten cselekedete meghaladja a megértésünket. – John Onaiyekam bíboros atya


Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. – Kempis Tamás


Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyermekének adhat, a jó példa. – ismeretlen


A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könyebben kicavarja, de ha az erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, ővják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal könyebben fel tudják venni a harcot. – Böjte Csaba testvér


Bármennyire szeretjük társunkat, a ránk bízottakat, az életük döntéseit mi nem tudjuk helyettük meghozni. – Böjte Csaba testvér


Ha valakit dicsérünk, vele egy sorba helyezzük magunkat. – Goethe


Járj szélvihar és hullámzás közepette, de Jézussal. Ha elfog a félelem, kiáltsd Szent Péterrel: “Ments meg, Uram! Ki fogja nyújtani kezét feléd. Kapaszkodj belé erősen és járj derűsen. – Pio atya


Semmit a világon nem vinnénk véghez, ha megvárnánk míg képesek vagyunk olyan jól csinálni, hogy senki ne találhasson benne hibát. – John Henry Newman bíboros


Azok az emberek, akik teljesen végiggondolnak mindent, mielőtt egyet lépnének, egész életüket fél láőtbon töltik. – Anthony de Mello


Az ember legbelsőbb szentélyébe nincs bejárata a gonosznak. Oda csak az léphet be, akit tudatosan beengedünk. – Böjte Csaba testvér


Amikor rosszul érzed magad, hallgass a természetre. A világ csendje jobb, mint millió felesleges szó. – Konfuciusz


A fejlődés ugyanis azt jelenti, hogy magának az igazságnak ismerete teljesebbé válik, a megváltoztatás pedig azt, hogy az igazságot valami egészen megmásítja. – Lerini Szent Vince


Hatalmas erő az önakaratból való engedelmesség. – gróf Teleki Pál


Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha a lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ is vonul fel ellenem! – Avilai Szent Teréz


Nem fontos, milyen hibát követ el valaki életében. Az a fontos, hogy vállalja értük a felelősséget. – Wass Albert


Aki Istenről gondolkodik, imádkozik. Aki alkotásait csodálja, imádkozik. Aki bizalommal néz az égre, imádkozik. És legjobban imádkozunk akkor, mikor Istenre való gondolssal segítünk embertásrsainkon. – Gárdonyi Géza


Ítéljen mindenki a sját véleménye szerint, saját olvasmányai alapján, de ne azok után, amiket mások mondanak neki. – Albert Einstein


Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságo is – valamit, amiért fizetséget nem kapcs, csupán kitüntető érzést, hogy megtehetted. – Albert Schweitzer


Becsüljük meg azt, ha szó helyett tetteket látunk. – gróf Teleki Pál


Nem az a boldog ember, aki milliókat tud szerezni, hanem aki úgy tud szegény lenni, hogy nem érzi a szegénységet. – Gárdonyi Géza


Adj Uram humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani! – Morus Tamás


Advent napról napra – 2021.

1, Van e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma? – Márai Sándor

2, A karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsértől, kielégítethetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. – Pilinszky János

3, Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. – József Attila

4, Idén karácsonykor, mikor Krisztus eljön meleg szívet fog-e találni? Töltsd ezen adventi várakozást azzal, hogy szereted és szolgálod a körülötted lévőket Istentől jövő szeretettel és irgalommal – Teréz anya

5, Az Élet Evangéliumának felszabadítő üzenete a kezetekbe került… Mint a nagy Pál apostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyelljük az Evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük! – Szent II. János Pál pápa