Cserkész füveskönyv

Idézetek, mondások gyűjteménye, mely valamiképp kapcsolódik útmutatást ad cserkészéletünkhöz, cserkészmunkánkhoz.

.

“Hogyan neveljen gyermeket az, aki még önmagát sem tudta megnevelni, hiszen gyermeket csak példaadással, saját élete példájával nevelhet az ember!” – Gogol


Aki fiatal, szigorú és kérlelhetetlenül mondja ki ítéletét az öregek fölött, és többnyire igaza van. És ítéletet egyúttal önmagára is. Arra az időre, mikor már ő is öreg lesz. – Wass Albert


Önmagunk nevelése olyan munka, melyet csak az hagy abba, aki nem igényes. – Emiliáni Szent Jeromos


A világ a példádtól fog változni. Nem a véleményedtől.


.


Ha parancsolni akarsz, először engedelmeskedni kell megatanulni. – Fekete István


Mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. – Wass Albert


.


Ebben a világban úgy cselekszem, hogy a következő világban is helyem legyen. – Petrás Mária


Próbáljátok meg ezt a világot egy kicsit jobb állapotban hátrahgyani, mint ahogy találtátok! – BiPi


Csak két arasznyi az út, s megtalálod Istent: két arasznyira a homlokodtól lefelé balra… – Gárdonyi Géza


Ha hatást akarunnk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán a legfontosabb, hanem az egyetlen célravezető dolog. – Albert Schweitzer


Amit mondtál nekik, azt lehet, hogy elfelejtik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. – az idézet szerzője azért nem szerepel, mert több szerzőt is találtunk, aki sajátjának érzi a gondlatot.


“Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,/Vess lánglot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,/Oh szánd meg – ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye – / Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak – a jobbra várók,/ Ébredjenek- az alvajárók –
Hogy szemünk lásson! /… agyunk értsen!…
És gyávaságunk – ne kisértsen! – Sík Sándor


Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a piléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. – Wass Albert


Az élet olyan, mint a mellény: ha rosszul gombolta az ember, hiába keresi rajta a hibát. Ki kell gombolni végig az egészet, és kezdeni elölről. – Wass Albert


A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak. – Gárdonyi Géza


Merjünk leülni valaki mellé és megkérdezn: hogy vagy? És fogja mondani, csak legyen rá időnk, szívünk és szeretetünk végighallgatni! – Gyökössy Endre


Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káosztból, amely ma a világon uralkodik! – gróf Teleki Pál


Amikor az egész világ harcban áll, s az ember magába száll, egészen kicsiny lesz és meglátja, hogy minden e világón múlandó, és hogy a hitnek ereje mennyire az egyedüli, amely átsegíthet egy ilyen nehéz korban. – gróf Teleki Pál


Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb – utóbb elbukik. – Wass Albert


A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét fogja, a másik az anyjáét. Nem lehet azt a láncot büntetlenül elszakítani. – Gárdonyi Géza


Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázatatl, csendben csiszoljam kristályba. – Németh László


Szeressük embertársunkat vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen! – Szent Ágoston


Két út áll minden ember előtt nyitva: önzés vagy szolgálat. Mindenkinek magának kell megválasztania, hogy melyik utat járja. Az önzés kényelmesebb. A szolgálat áldozatot kíván. – Robert Baden – Powell


A gyermek szeme a jövő tükre. Jajj annak, aki elhomályosítja! – Juhász GyulaAz a lélek, akinek nincs lelkievezetője olyan, mint a tűzhelyről kiesett széndarab. Ahelyett, hogy mindig erősebben égne, kialszik. – Keresztes Szent János


Rossze ember dicsérete nem nagy becsületedre válik. – közmondás


Embertársaid mellett az Isten segítőtársa lehetsz. – Szent Bernát


A teremtő Isten végtelen bölcsessége szabta meg a fejlődésnek azt a meghatározott és csodálatos rendjét, hogy érettebb korban tökéletesebb formában jelenik meg az emberben mindaz, ami már megvolt a kisgyermekben . – Lerini Szent Vince