Cserkész füveskönyv

Idézetek, mondások gyűjteménye, mely valamiképp kapcsolódik útmutatást ad cserkészéletünkhöz, cserkészmunkánkhoz.

.

“Hogyan neveljen gyermeket az, aki még önmagát sem tudta megnevelni, hiszen gyermeket csak példaadással, saját élete példájával nevelhet az ember!” – Gogol


Aki fiatal, szigorú és kérlelhetetlenül mondja ki ítéletét az öregek fölött, és többnyire igaza van. És ítéletet egyúttal önmagára is. Arra az időre, mikor már ő is öreg lesz. – Wass Albert


Önmagunk nevelése olyan munka, melyet csak az hagy abba, aki nem igényes. – Emiliáni Szent Jeromos


A világ a példádtól fog változni. Nem a véleményedtől.


.


Ha parancsolni akarsz, először engedelmeskedni kell megatanulni. – Fekete István


Mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. – Wass Albert


.


Ebben a világban úgy cselekszem, hogy a következő világban is helyem legyen. – Petrás Mária


Próbáljátok meg ezt a világot egy kicsit jobb állapotban hátrahgyani, mint ahogy találtátok! – BiPi


Csak két arasznyi az út, s megtalálod Istent: két arasznyira a homlokodtól lefelé balra… – Gárdonyi Géza


Ha hatást akarunnk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán a legfontosabb, hanem az egyetlen célravezető dolog. – Albert Schweitzer


Amit mondtál nekik, azt lehet, hogy elfelejtik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. – az idézet szerzője azért nem szerepel, mert több szerzőt is találtunk, aki sajátjának érzi a gondlatot.


“Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,/Vess lánglot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,/Oh szánd meg – ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye – / Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak – a jobbra várók,/ Ébredjenek- az alvajárók –
Hogy szemünk lásson! /… agyunk értsen!…
És gyávaságunk – ne kisértsen! – Sík Sándor


Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a piléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. – Wass Albert


Az élet olyan, mint a mellény: ha rosszul gombolta az ember, hiába keresi rajta a hibát. Ki kell gombolni végig az egészet, és kezdeni elölről. – Wass Albert


A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak. – Gárdonyi Géza


Merjünk leülni valaki mellé és megkérdezn: hogy vagy? És fogja mondani, csak legyen rá időnk, szívünk és szeretetünk végighallgatni! – Gyökössy Endre


Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káosztból, amely ma a világon uralkodik! – gróf Teleki Pál


Amikor az egész világ harcban áll, s az ember magába száll, egészen kicsiny lesz és meglátja, hogy minden e világón múlandó, és hogy a hitnek ereje mennyire az egyedüli, amely átsegíthet egy ilyen nehéz korban. – gróf Teleki Pál


Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb – utóbb elbukik. – Wass Albert


A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét fogja, a másik az anyjáét. Nem lehet azt a láncot büntetlenül elszakítani. – Gárdonyi Géza


Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázatatl, csendben csiszoljam kristályba. – Németh László


Szeressük embertársunkat vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen! – Szent Ágoston


Két út áll minden ember előtt nyitva: önzés vagy szolgálat. Mindenkinek magának kell megválasztania, hogy melyik utat járja. Az önzés kényelmesebb. A szolgálat áldozatot kíván. – Robert Baden – Powell


A gyermek szeme a jövő tükre. Jajj annak, aki elhomályosítja! – Juhász GyulaAz a lélek, akinek nincs lelkievezetője olyan, mint a tűzhelyről kiesett széndarab. Ahelyett, hogy mindig erősebben égne, kialszik. – Keresztes Szent János


Rossze ember dicsérete nem nagy becsületedre válik. – közmondás


Embertársaid mellett az Isten segítőtársa lehetsz. – Szent Bernát


A teremtő Isten végtelen bölcsessége szabta meg a fejlődésnek azt a meghatározott és csodálatos rendjét, hogy érettebb korban tökéletesebb formában jelenik meg az emberben mindaz, ami már megvolt a kisgyermekben . – Lerini Szent Vince


Senki nem elég gyenge, gyámoltalan vagy jelentéktelen ahhoz, hogy Isten fel ne használhatná eszközéül. – kalkuttai Szent Teréz anya


Ahogy lélek nélkül hlaott a test, a hit is halott tettek nélkül – Joao Tempesta bíboros atya


Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúskodásnak, máskülönben a háborúskodás vet véget az emberiségnek – Gérald Lacroix bíboros atya


Kérjük a hit erejét, mert a világon a hit révén tudunk győzedelmeskedni! – Robert Sarah bíboros atya


Az Eucharisztiában Isten cselekedete meghaladja a megértésünket. – John Onaiyekam bíboros atya


Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. – Kempis Tamás


Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyermekének adhat, a jó példa. – ismeretlen


A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könyebben kicavarja, de ha az erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, ővják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal könyebben fel tudják venni a harcot. – Böjte Csaba testvér


Bármennyire szeretjük társunkat, a ránk bízottakat, az életük döntéseit mi nem tudjuk helyettük meghozni. – Böjte Csaba testvér


Ha valakit dicsérünk, vele egy sorba helyezzük magunkat. – Goethe


Járj szélvihar és hullámzás közepette, de Jézussal. Ha elfog a félelem, kiáltsd Szent Péterrel: “Ments meg, Uram! Ki fogja nyújtani kezét feléd. Kapaszkodj belé erősen és járj derűsen. – Pio atya


Semmit a világon nem vinnénk véghez, ha megvárnánk míg képesek vagyunk olyan jól csinálni, hogy senki ne találhasson benne hibát. – John Henry Newman bíboros


Azok az emberek, akik teljesen végiggondolnak mindent, mielőtt egyet lépnének, egész életüket fél láőtbon töltik. – Anthony de Mello


Az ember legbelsőbb szentélyébe nincs bejárata a gonosznak. Oda csak az léphet be, akit tudatosan beengedünk. – Böjte Csaba testvér


Amikor rosszul érzed magad, hallgass a természetre. A világ csendje jobb, mint millió felesleges szó. – Konfuciusz


A fejlődés ugyanis azt jelenti, hogy magának az igazságnak ismerete teljesebbé válik, a megváltoztatás pedig azt, hogy az igazságot valami egészen megmásítja. – Lerini Szent Vince


Hatalmas erő az önakaratból való engedelmesség. – gróf Teleki Pál


Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha a lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ is vonul fel ellenem! – Avilai Szent Teréz


Nem fontos, milyen hibát követ el valaki életében. Az a fontos, hogy vállalja értük a felelősséget. – Wass Albert


Aki Istenről gondolkodik, imádkozik. Aki alkotásait csodálja, imádkozik. Aki bizalommal néz az égre, imádkozik. És legjobban imádkozunk akkor, mikor Istenre való gondolssal segítünk embertásrsainkon. – Gárdonyi Géza


Ítéljen mindenki a sját véleménye szerint, saját olvasmányai alapján, de ne azok után, amiket mások mondanak neki. – Albert Einstein


Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságo is – valamit, amiért fizetséget nem kapcs, csupán kitüntető érzést, hogy megtehetted. – Albert Schweitzer


Becsüljük meg azt, ha szó helyett tetteket látunk. – gróf Teleki Pál


Nem az a boldog ember, aki milliókat tud szerezni, hanem aki úgy tud szegény lenni, hogy nem érzi a szegénységet. – Gárdonyi Géza


Adj Uram humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani! – Morus Tamás


Az elferdített tények csak a gondolkodó embereket zavarják. A többieket a gondolkodó emberek zavarják… – Aranyosi Ervin


Advent – napi útravaló 2021.

1, Van e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma? – Márai Sándor

2, A karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsértől, kielégítethetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. – Pilinszky János

3, Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. – József Attila

4, Idén karácsonykor, mikor Krisztus eljön meleg szívet fog-e találni? Töltsd ezen adventi várakozást azzal, hogy szereted és szolgálod a körülötted lévőket Istentől jövő szeretettel és irgalommal – Teréz anya

5, Az Élet Evangéliumának felszabadítő üzenete a kezetekbe került… Mint a nagy Pál apostolnak, nektek is meg kell éreznetek a feladat sürgősségét. Ez nem az az idő, hogy szégyelljük az Evangéliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről is ezt hirdessük! – Szent II. János Pál pápa

6, Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. – Pilinszky János

7, Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük. – Szent XXIII. János pápa

8, Mindig mindenkivel szemben jó akarok lenni. – Szent XXIII. János pápa

9, Mindig ez volt a legszebb az életben, mindenütt a világban: készülődés az ünnepre, az előjáték, a motozás, melynek mozdulatait a váratlan és kiszámíthetetlan ünnepies előérzete hatotta át. – Márai Sándor

10, Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejtes el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. (…) Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás. – Márai Sándor

11, Az ünnep azé, aki vár. – T. Szabó Anna

12, A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelmi találkozás, a sorsdöntő találkozás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek! – VI. Pál pápa

13, Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.

14, A karácsony öröm, vallásos öröm, a fény és a béke bennünk rejlő öröme. – Ferenc pápa

15, Amilyen a család, olyan a nemzet és olyan az egész világ, amelyben élünk – Szent II. János Pál pápa

16, Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll és hosszan néz… Testemben hatalmas félelem remeg… csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk – Böjte Csaba testvér

17, Isten megadott nekünk mindent ezen a világon, hogy az életet széppé tehessük, de rajtunk múlik, hogy jól használjuk-e az adományt! – Baden-Powell

18, Egyetlen jótettnek emléke jobban világít miutánunk, mint ezer fáklyának lobogása. – Jókai Mór

19, “Ne féljetek!” Először akkor buzdítottam így az embereket, amikor elfoglaltam Szent Péter Trónját. Krisztus gyakran biztatta így az embereket, akikekkel találkozott. Az angyal így szólt Máriához: “Ne félj, Mária!” Ugyanezt mondta Józsefnek is: “József, Dávidnak fia, ne félj!” – Szent II. János Pál pápa

20, Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében. – Fekete István

21, A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De a jelenlétük annál valóságosabb. – Pilinszky János

22, Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” – Wass Albert

23, Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket. – Teréz anya

24, Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. – Márai Sándor

25, Ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni… A béke lesz a történelem utolsó szava. – Szent II. János Pál pápa

26, Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. – Böjte Csaba testvér

27, Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy fölemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, de ha te emelsz fel, sértetlen maradok… Neked, aki feltámadsz, ezt mondom: Uram, te vagy a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem. – Szent Ágoston

28, Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem. – Reményik Sándor

29, Olyan este ez is csak, mint a többi:/olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban/csodát takargat ez az éjszaka…!
Angyalok húznak a világ fölött./Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,/akit úgy vártunk: megszületett végre! – Wass Albert

30, Ó, drága betlehemi Fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyzezd az emberek szívébe azta békét, amit néha oly nekikeseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjk egymást, és amint ugyanannak az Atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságosat. Ébreszd fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet! – Szent XXIII. János pápa


Ki minek gondol, az vagyok annak…/Miért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:/Te vagy magad, ki e jelet vonja.
S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,/Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:/Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.
Okosnak nézel? hát bízd magad rám.

Szemem tavában magadat látod:/Mind tükröd vagyok leghűbb barátod – Weöres Sándor


A lényeg nem a tömeg és nem a látható; a lényeg, a cserkészetnek alapfundamentuma az őrs, a gyermeknek legszűkebb, sajátos, bensőséges szervezete. – gróf Teleki Pál


Divatos lett ebben a világban, hogy mindenki mindenhez felületesen, de nagyon határozottan hozzászól! Az emberek hihetetlenül bátran ítélkeznek élők és holtak felett. Sokszor rácsodálkozom arra, hogy olyan emberek, akik szinte semmit nem tettk le az asztalra, milyen vehemenciával törnek pálcát mások felett. – Böjte csaba testvér


“Isten megadott nekünk mindent ezen a világon, hogy az életet széppé tehessük, de rajtunk múlik, hogy jól használjuk-e adományait. Igyekezzél hasznára lenni másoknak!”
“Látod azt a csillagot fönt magasan az égen? Arrafelé fordítsd csónakod orrát, a csillagot válaszd vezéredül. Más szóval: felfelé törekedj!” – Baden-Powell


Az egyik őrsin egy 15 éves lány kinézett a Csotthon ablakán.Észrevette, hogy a szomszédban lakó asszony a szemközti ház udvarán épp teregeti a kimosott ruháit.
– Nézzétek! Azok a mosott ruhák milyen piszkosak. Szerintem nem tud rendesen mosni ez a nő, vagy lehet más mosószert kellene használnia – mondta a lány. Az őrsvezetője is kinézett az ablakon, de nem szólt egy szót sem.
Egy hét múlva, az őrsin a lány nagyon elcsodálkozott, amint kinézett az ablakon és a szomszéd ruhái patyolatfehéren száradtak az udvaron.
– Szerintetek hogy csinálta? – kérdezte a többiektől.
– Ma 20 perccel korábban jöttem és megpucoltam az ablakainkat – válaszolta mosolyogva az őrsvezető.


fg


A keresztény ember munkája, szerepvállalása nem lehet pótcselekvés vagy merő ügybuzgalom, hanem ugyanabból a Krisztus iránti mélységes ragaszkodásból kell fakadnia, amelyből imaélete éa sezretteivel való kapcsolata is forrásozik. – Barsi Balázs atya


Ha valaki addig rángatja a szekrényt, míg magára borítja, ne az asztalost szidja, hanem saját magát. A mi rossz döntéseink, bűneink következményét nem szabad isten nyakába varrnunk. – Böjte Csaba testvér


Sok ember számára Te vagy a Biblia, amit olvasnak! /ismeretlen/


Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. – Szent Ágoston


A mi feladatunk ezekben a rettenetes időkben a világgal szemben az, hogy megtartsunk egy nemzetet a világnak. – gróf Teleki Pál


– Egy fiatal legszebb dísze: a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség és a szeretet.
– Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra. Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg soha sem.
– Az igazi katolikus bosszúja a megbocsátás és az imádság azért, aki megbántotta. – Bosco Szent János


Istenre hittel gondolj, felebarátodra szeretettel, magadra alázatosan. Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg. – Bosco Szent János


Van ember, aki olyan, mint a tihanyi visszhang, olyan választ ad, aminőt beléje kiáltanak. – Perlaky Lajos


Lehet reformokat végre is hajtani, de üres keret marad akkor, ha lelkileg meg nem tisztulunk. – gróf Teleki Pál


A családi is… olyan valami az életben, ami becses… Olaj az élet lámpásában. – Gárdonyi Géza


Az életnek értéket, csak a szolgálat adhat! – Márai Sándor


A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll. – Albert Schweitzer


Az Úristen tudja, mit csinál, kit hova tesz. Ha mindenki ott maradna, ahova való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, s békesség lenne mindenütt. – Wass Albert


Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam: a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretn, úgy, ahogy te szereted őket. Ajd békét, Uram! S tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban! Ámen – Kalkuttai Szent Teréz anya


Minden háború rosszabb világot hagy maga után, mint annak előtte volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes fegyverletétel és vereség a gonosz erőivel szemben. – Ferenc pápa


Egy szerény képességű, alázatos és erényes ember sokkal több jót tesz, mint egy büszke okos. – Bosco Szent János


Ahol gyűlölet, pusztító indulat van, ott lehet ugyan, hogy igazság is van – de abból az igazságből én nem kérek. Az az igazság ugyanis olyan, mint az a leves, mely nagyon ízletes ugyan, de döglöt legyek vannak benne. – Böjte Csaba testvér


Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. – gróf Széchenyi István


Tegyetek jót feltűnés nélkül! A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni. – Bosco Szent János


Az igazság nincs időponthoz kötve. Mindig időszerű, kiváltképp akkor, amikor időszerűtlennek látszik. – Albert Schweitzer


A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. – Kalkuttai Szent Teréz anya


Vajon ha szó szerint vennénk Jézus parancsát, hogy ha megbotránkoztat a jobb kezünk, vágjuk le, melyikünknek volna meg még mind a két keze? Jézus Krisztus nem infantilis keresztényeket, nem fundamentalista egyházat akart, és nem azt várja, hogy a Bibliában leírtakat szó szerint értsük, hanem hogy vegyük halálosan komolyan, annak tudatában, hogy az üdvösségünk múlik rajta. – Barsi Balázs atya


Nincse egyetlen pillanat sem az életedben, amikor ne lenne meg mindened, ami a boldogsághoz szükséges. Gondolkodj el ezen egy pillanatra! Boldogtalanságodnak az az oka, hogy arra figyelsz, amit nincs, ahelyett, hogy arra összpontosítanál, amid éppen most van. – Anthony de Melo


Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni. – Albert SchweitzerFeladataink áldozatosságot, lelkiismeretességet, tisztességet, hazafiasságot és vallásosságot követelnek. – gróf Teleki Pál


Aki a célt ismeri az tud dönteni, aki döntött, nyugalmat talál, aki megtalálta a nyugalmát, bizonyosságban él. Aki bizonyosságban él, az birtokolja önmagát, aki birtokolja önmagát, az jobbá teheti életét – Konfuciusz


A szolgálat emberség nélkül nem más mint önzés, és beképzeltség. – Ghandi


Istenről tisztelettel szólj, felebarátodról úgy, ahogy magadról szeretnél hallani, magadról vagy alázatosan, vagy sehogy. – Bosco Szent János


Legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, akárcsak a régi időkben! Mert amiképpen ti cselekedtek egymással, azonképpen cselekszik az Úr is tiveletek. – Wass Albert


Minél kevesebb a becsületesség, minél kevesebb a tisztesség, annél több rendelet, annál több törvény kell, viszont annál kevesebbet használ – gróf Teleki Pál


Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is és az emberek is. – Bosco Szent János


A bölcsesség az a művészet, amely segít kormányozni akaratunkat. – Bosco Szent János


Mikor éretlen a tudás: (…) Amikor annak ad hatalmat, akiben még nincs meg az a bölcsesség, amely a használatához szükséges. – Anthony de Mello


Lám, jó: jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember: az ütést is meg a simogatást is. – Fekete István


A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe, s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon. – Jókai Mór


Aki nem él békében Istennel, magával, az mással sincsen békében. Akinek lelkiismerete békében van, nagy kincset bír. – Bosco Szent Jánso


Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk. Örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, amit akarunk. Csak egyszer be kell számolni rólunk… hogy mit csináltunk velük. – Fekete István


Az isteni Gondviselés értéke velünk kapcsolatban akkora, amennyire bízunk benne. – Szalézi Szent Ferenc


Amikor lemond valaki akaratáról, nagy dolgokra képes. – Bosco Szent János


A szeretet leleményes: mindig tud mit dicsérni. – Bosco Szent János


A halál nem változtat azon, amait a földön elkezdtünk. Ahova a fa dől, ott marad. – Vianney Szent János


Soha ne fáradj bele az imádkozsába és az imádkozás tanításába. – Pio atyaA segítség felülről jön. Nagyon mélyre kell szállni, hogy kiérdemeljük. Minél mélyebbről kezdünk, annál magasabbra érünk. Egyedül a jótettek készítenek nekünk helyet ott fent az égben. – Bosco Szent János


A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell! – Erich Kästner


Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitükre megtanítsuk, vallásunk erkölcseire szoktassuk s az ősöktől átvett hagyomnyok szellemében és tiszteletében nevelejük. – Márton Áron püsüök


A hazugság önmagad előtt akkor is megszégyenít, ha mások előtt sikered volt vele. – Szent-Gály Kata


Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. … Imádkozom az igazság és szeretet világárét. – Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros


A jótetthez kell egy kis bátorság és egy kis önmegtagatás vállalása is. – Bosco Szent JánosAz emberismeretnek előfeltétele a megfelelő önismeret. A szigorúság is, a gyengédség is szeretet. – Sík Sándor


Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül mond. – Kalkuttai Szent Teréz


Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az eloljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. – 1Pt 5,5


Ne kívánd, hogy a gyermekek alkalmazkodjanak hozzád. Keresd meg te az utat a szívükhöz. Ez a derű és jókedv útja… Ha azonban nem ismered a jókedv határait, könnyen elveszíted tekintélyedet. Légy tehát meggondolt. – Sík Sándor


Folyton tele erszénynél is mindig fenmarad a kötelesség: semmit el nem pazarolni. – Kalocsa Róza


Az igaz ember, ha bűnt követ el, megvallja. Azt mondja magában: bűnt követtem el, szenvednem kell érte. A bűnért mindig meg kell szenvedni. Isten törvénye ez. A szenvedés lelki mosdás. Vállalni kell a szenvedést, bátran, hősiesen, mert a lélek tisztasága az első minden elsőségek között. – Gárdonyi Géza


Az alázat olyan, mint a rózsafüzér lánca: ha elszakad, a szemek szerteszét gurulnak. Ha megszűnik az alázat, az erények mind eltűnnek. – Vianney Szent János


Íeme, egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázkodást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiúságot… Pedig a világban szinte mást sem tesznek. – Vianney Szent János


Ha csekélységekben nem vagyunk szigorúak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha akarunk, sem lehetünk. – gróf Széchenyi István


A szeretetből teremtett ember nem élhet szeretet nélkül: vagy Istent szereti, vagy önmagát és a világot. – Vianney Szent János