Bemutatkozunk

Mottónk

A hit ajándék. Add tovább!

Kik vagyunk mi?

– cserkészek, magyarok, katolikusok

.

Miért jött létre az oldal?

Reméljük, hogy alázatos munkánkkal be tudjuk tölteni azt a hiányt, amit megtapasztaltunk: az azonos értékrenddel rendelkező, katolikus hitű, magyar, keresztény alapokon nyugvó cserkészetben gondolkodók nehezen találnak egymásra.
• legyen ez az oldal egy élő kapcsolat a diaszpórában élő magyar katolikus cserkészekkel
• legyen gyűjtőhelye a határon belüli és kívüli cserkészélet értékes programjainak

.

Mi a célunk?

segítsük a cserkészmunkán belül a lelki nevelést, a katolikus, keresztény nevelést
• minden általunk kikerülő tartalom összhangban van a katolikus hit tanításával
• megszólítani mindenkit, aki szeretne a keskeny úton maradni, és Krisztus felé tartani
példát adni, hogy az egyetlen út, mely az életben járható, az Krisztus felé vezet
• megmutatni, hogy a cserkészet valóban életforma, és ez az életforma nem csak az őrsgyűlésekre korlátozódik, hanem egész életünkre, gondolkodásunkra, cselekedeteinkre
rámutatni, hogy a cserkész feladata a példamutató, tiszta élet, a mások iránti felelősségvállalás, a gyengébbek és rászorulók segítése
bátorítani a felnövekvő ifjúvá vált cserkészeket, hogy vegyenek részt a nevelő munkában, és álljanak példaértékűen az általuk vezetettek elé
• megmutatni, hogy a vezetés alázat, melyben a vezetettjeink cserkészélete fontosabb már számunkra, mint a saját szórakozásunk
• minden katolikus, keresztény hitű idelátogató, cserkész, szülő, pedagógus és olvasó az oldalra belépve úgy érezze, hogy olyan közösségben, olyan helyen jár, ahol minden szó, gondolat és betű evangéliumi alapokon nyugszik, ahol “tiszta forrásból” meríthet
nyitottak maradni és szeretettel várni miden más felekezet tagjait, akik keresztény értékek szerint élik életüket és szívesen használják, részt vesznek az általunk kínált programokon, használják anyagainkat
• szeretnénk lámpás lenni ebben a sokszor kusza, vagy sötét, vagy szivárványos, vagy ellentmondó világban, hogy célt ne tévesszen egy cserkész sem, aki komolyan gondolja cserkészlétét

.

Hogyan segítünk ebben?

• megpróbálunk olyan letölthető anyagokat készíteni, melyet jól tudtok őrsiken használni, vagy akár a gyerekeiddel elkészíteni
• olyan programokkal jelentkezni vagy ajánlani, mely nem csak cserkészeknek szólnak, hanem minden katolikus, keresztény embernek
• egy-egy aktuális társadalmi kérdésben, életeseményben, felmerülő vitában megpróbálunk olyan papok, lelkivezetők gondolataival irányt mutatni, mely segít megmaradni a helyes úton

.

Oldalunkat, anyagainkat, programjainkat magyar cserkészek, magyarországi vagy határon túli cserkészszövetségek “hivatalos cserkészei” szerkesztik.

Minden anyag, program, esemény, beleértve az oldal működtetésének költségeit is az oldalon dolgozó cserkészek önkéntes alapon, maguk viselik.
Ezzel is szeretnénk példát mutatni: A cserkész a költségeit maga viseli. A cserkészet önkéntes. Aki egy jobb világért dolgozik, vállalja az áldozat-hozatalt is ezért a munkáért.

Mi így gondolkodunk, így dolgozunk!

Kérjük munkánkra Isten áldását, a ti imáitokat és bízzunk abban, hogy értő fülekre, tiszta szívekre találunk!

Jó munkát!
Légy résen!