Ferenc pápa a NEK-en

Ferenc pápa beszédében a magyar Lánchíddal vont párhuzamot a társegyházaknak tartott beszédében. Ebből idézünk, ami számunkra, cserkészeknek is irányt mutat.

Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeum márványtermében a társegyházak képviselőinek mondott beszédében egy magyaroknak szóló személyes hasonlattal, a Lánchíd példáján keresztül beszélt az összetartozásunkról.

Ennek összefoglalóját szeretnénk nektek is átadni, mivel ez nem csak a társegyházak, nem csak a hívő embereknek szól, hanem számunkra is, ha cserkészként a cserkészetünkre értelmezzük. Nem csak azért, mert a cserkészet vallásos ifjúságnevelő szervezet, hanem értelmezhetjük mindezt az összetartozásunk, az egységünk, a közös célunk jelképeként is, amit csak együtt, egymás kezét szorosan tartva tudunk elérni. Csak így maradhat olyan erős a cserkészet hídja, hogy azon az elkövetkező nemzedék átkelhessen egyik partról a másikra, ami a jövő felé visz.
Hiszen:

“Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk!”

Szeretném veletek együtt most felidézni a Lánchíd képét, ami ennek a városnak a jelképe.
Az egymásba kapcsolt láncszemek tartják a hidat, ami összeköti a Duna két oldalán lévő városrészeket.
Nem egyesíti őket, hanem összekapcsolja. Közöttünk is ilyennek kell lennie a kapcsolatoknak.
A Lánchíd tanítást is ad nekünk: a hatalmas láncszemek mi magunk vagyunk, és ebben a láncban minden egyes láncszem fontos.

A híd, ami két partot köt össze, felidézi számunkra a Szövetség alapvető fogalmát. A Szövetség Istene olyan szövetséget szeretne, amelyben nincs elszigeteltség, részérdekek; hanem olyan embereket és közösségeket, akik az egység hídjai.

Olyan embereknek kell lennetek, akik példát adnak, akikről ne mondhassák, hogy Isten embereitől megosztó szavakat hallott, hanem csak a nyitottságét és a békéét.

A Lánchíd ennek a városnak a legnevezetesebb és legrégebbi hídja is. Sok nemzedék áthaladt már rajta, ami arra hív minket, hogy emlékezzünk a múltra is, az üldöztetésre, de arra is, hogy van egy sokkal nagyobb közös lelki örökségünk is, ami lehetővé teszi számunkra, hogy létrehozzunk egy másmilyen jövőt.

A Lánchíd jelképe bátorít arra, hogy együtt haladjunk előre!

fotók: https://www.vatican.va/